CPP "PREMA" S.A.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. w Kielcach powstało w 1976 roku.

Jesteśmy czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. CPP „PREMA” S.A. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV Management Service Gmbh.

Więcej
     

Lokalizacja i dojazd

Siedziba główna w Kielcach

ul. Wapiennikowa 90
25-101 Kielce

e-mail: prema@prema.pl http://www.prema.pl

NIP: 657-03-86-838
REGON: 000139620

Rejestracja:
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
rejestr przedsiębiorców KRS: 0000127140

Kapitał zakładowy spółki (wpłacony w całości) : 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów złotych)

CENTRALA KIELCE
Biuro tel. stacjonarny:
+48...41 361-95-24

Biuro tel. komórkowe:
0693-724-767,
0693-724-755

Biuro fax:
+48...41 361-91-08,
+48...41 368-75-81

Dyrektor Biura Handlu i Logistyki:
+48...41 366-95-20

Dział Sprzedaży:
+48...41 366-95-21,
+48...41 366-95-22,
+48...41 361-44-26

Marketing:
+48...41 366-95-30,
+48...41 366-95-31,
+48...41 366-95-23
fax:
+48...41 362-21-60

Zaopatrzenie:
+48...41 366-95-25,
+48...41 361-88-00

SKLEP INTERNETOWY

Zaloguj
Zarejestruj się

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Handlowcy regionalni

Sklep firmowy