CPP "PREMA" S.A.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. w Kielcach powstało w 1976 roku.

Jesteśmy czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. CPP „PREMA” S.A. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV Management Service Gmbh.

Więcej
     

Historia firmy

1955 r. - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach utworzyło gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Pracownia Konstrukcyjno-Technologiczna Wojewódzkiego Zarządu Przemysłu w Kielcach;

1963 r. - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach przekształciło gospodarstwo pomocnicze w przedsiębiorstwo państwowe nazwane „Biurem Dokumentacji Technicznej Przemysłu Terenowego w Kielcach”. Biuro przejęło aktywa i pasywa dotychczas istniejącego gospodarstwa pomocniczego. Bezpośredni nadzór nad Biurem sprawowało Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego w Kielcach;

1976 r. - Nazwę przedsiębiorstwa państwowego „Biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Terenowego w Kielcach” zmieniono na Centrum Produkcyjne Pneumatyki „Prema”. Nowo utworzonemu przedsiębiorstwu podporządkowano Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było produkcja i rozwój elementów i układów pneumatyki. Nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister Przemysłu Maszynowego przez Zjednoczenie Przemysłu Precyzyjnego „Prema”;

1998 r. - Centrum Produkcyjne Pneumatyki „Prema” z siedzibą w Kielcach wpisane zostało do rejestru przedsiębiorstw państwowych (nr rejestru PP 34-Ter 8) i przekształcone w spółkę akcyjną działającą pod firmą Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna.

2000 r. - Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach Spółka Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna w Kielcach została wpisana do rejestru handlowego pod numerem RHB 2944.

2002 r. – Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A. wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001. Potwierdzeniem tego jest certyfikat wydany przez TÜV Management Service Gmbh.

2008 r. – Grupa wyrobów produkowanych przez CPP „PREMA” S.A. przeznaczonych dla przemysłu górniczego uzyskała dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem metanu. Zostało to potwierdzone Certyfikatem Zgodności z dyrektywą ATEX wystawionym przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG.
 

SKLEP INTERNETOWY

Zaloguj
Zarejestruj się

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Handlowcy regionalni

Sklep firmowy