CPP "PREMA" S.A.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. w Kielcach powstało w 1976 roku.

Jesteśmy czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. CPP „PREMA” S.A. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV Management Service Gmbh.

Więcej
     

Atesty, certyfikaty i systemy zarządzania jakością

 

Certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A. w swojej misji na czołowych miejscach stawia zapewnienie najwyższej jakości obsługi zorientowanej na potrzeby klienta oraz ciągły rozwój produkowanych wyrobów i oferowanych usług. Potwierdzeniem tej polityki jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001:2015. W 2002 roku firma uzyskała certyfikat Nr.  1210017369 TMS wydany przez TÜV Management Service Gmbh.

 

 
Przykładowe certyfikaty zgodności wyrobów CPP „PREMA” S.A. z dyrektywą Unii Europejskiej nr 94/9/WE-ATEX

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A. od wielu lat oferuje wyroby z przeznaczeniem dla przemysłu górniczego. Posiadają one odpowiednie Certyfikaty Zgodności z dyrektywą ATEX wystawione przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG z Gliwic. Elementy tej grupy mogą być wykorzystane w kopalniach, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego jako urządzenia grupy I kategorii M1 oraz M2.

 

 


Świadectwo ochronne znaku towarowego CPP „PREMA” S.A.

Znak towarowy Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” S.A. objęty jest od 2008 roku prawem ochronnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm). Poświadczenie tego faktu stanowi Świadectwo ochronne wystawione przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

SKLEP INTERNETOWY

Zaloguj
Zarejestruj się

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Handlowcy regionalni

Sklep firmowy