CPP "PREMA" S.A.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. w Kielcach powstało w 1976 roku.

Obecnie jest największym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. CPP „PREMA” S.A. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV Management Service Gmbh.

Więcej
     

Miło jest nam poinformować, że Centrum Produkcyjne Pneumatyki “Prema” S.A. z dniem 02.10.2018 r. dołączyło do Grupy ARP S.A.

Procedura obiegu dokumentów kandydata

Procedura obiegu dokumentu
CV (Curriculum Vitae) i Listu Motywacyjnego
w Centrum Produkcyjnym Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna

Dokument CV (Curriculum Vitae) i List Motywacyjny (zwane dalej „dokumentami”) składane przez kandydata w procesie rekrutacji mogą zostać złożone w następującej formie:

 

 1. Forma elektroniczna – wysłanie dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@prema.pl, do którego dostęp posiadają pracownicy działu kadr (Dział Ekonomiczno – Administracyjny) oraz Administrator Systemu.
 2. Forma papierowa – złożenie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki lub w dziale Ekonomiczno – Administracyjnym (kadry).

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:

 1. W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
  Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
 2. W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

Dokumenty zostaną usunięte po roku od przesłania dokumentu, a przechowywane będą w zamkniętej szafie/szafce w dziale kadr (Dział Ekonomiczno – Administracyjny).

Dokumenty przekazane w formie papierowej będą usuwane za pomocą niszczarki.

W przypadku, gdy potencjalny pracownik będzie wydawał się bardziej pożądany na innym stanowisku niż to, na które aplikuje, kandydat zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i ewentualnie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby innego ogłoszenia rekrutacyjnego.

Po przesłaniu/dostarczeniu dokumentów do Spółki zostaną one przekazane pracownikom biorącym udział w rekrutacji oraz do Prezesa Zarządu. Dokumenty przesłane w formie elektronicznej zostaną wydrukowane i przekazane ww. osobom w formie papierowej, które przechowywać będą dokumenty w zamkniętej szafie/szafce do momentu zniszczenia po zakończeniu rekrutacji.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydata jest Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, e-mail: sekretariat@prema.pl, tel. 41 361 95 24.

Kandydat może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@prema.pl, tel. 693991926.

Celem przetwarzania danych jest aplikowanie na określone stanowisko pracy. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

Kandydat ma prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Zakres danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy):

 • imię i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dane osobowe przekazane przez kandydata są warunkiem zawarcia umowy.

SKLEP INTERNETOWY

Zaloguj
Zarejestruj się

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Handlowcy regionalni

Handlowcy regionalni
Handlowcy regionalni zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie lubelskie kujawsko-pomorskie łódzkie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie podkarpackie małopolskie
Handlowcy regionalni
Handlowcy regionalni zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie dolnośląskie łódzkie lubelskie opolskie śląskie świętokrzyskie podkarpackie małopolskie