CPP "PREMA" S.A.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. w Kielcach powstało w 1976 roku.

Jesteśmy czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. CPP „PREMA” S.A. wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV Management Service Gmbh.

Więcej
     

Oferty pracy

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w CPP PREMA S.A. prosimy przesyłać CV oraz list motywacyjny na adres: rekrutacja@prema.pl z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r." Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania". Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
 


Aktualnie Centrum Produkcyjne Pneumatyki  „PREMA” Spółka Akcyjna  z siedzibą w Kielcach poszukuje w ramach umowy o pracę :   


  

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko 
"Referent w Biurze Zarządu"
(Miejsce pracy: CPP „PREMA” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce)

Oferujemy:
1. Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej.
2. Dużą autonomię działania i rozwoju.
3. Atrakcyjne wynagrodzenie.
4. Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
6. Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
7. Termin rozpoczęcia pracy: od 01.11.2021 roku. 
8. Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Wymagania:
1. Wykształcenie min. średnie.
2. Mile widziane doświadczenie w pracy w Biurze Zarządu.
3. Umiejętność obsługi komputera wraz z podstawowym oprogramowaniem typu Office oraz obsługi urządzeń biurowych.
4. Umiejętność komunikacji i współpracy z innymi.
5. Zaangażowanie i inicjatywa.
6. Umiejętność rozwiązywania problemów. 
7. Umiejętność pracy pod presją czasu.
8. Dobra organizacja pracy.

Twój zakres podstawowych obowiązków:
1. Prowadzenie Sekretariatu Zarządu.
2. Przygotowania organizacyjne i obsługa spotkań Zarządu.
3. Obsługa korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, wysyłanie korespondencji. 
4. Przygotowywanie projektów pism i innych dokumentów Spółki.
5. Udział w tworzeniu planów strategicznych oraz budżetów rocznych Spółki.
6. Udział we wszystkich działaniach Biura Zarządu.
7. Asystowanie i pomoc we wszystkich działaniach Zarządu Spółki.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem:

„Referent w Biurze Zarządu” 
na adres: rekrutacja@prema.pl
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 22.10.2021 roku
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 366-95-17.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
http://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:
1. W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
2. W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r.".

 


 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko 
„Planista – pracownik rozdzielni”
(Miejsce pracy: CPP „PREMA” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce)

Oferujemy:
1. Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej o ugruntowanej pozycji na rynku.
2. Możliwość rozwoju zawodowego.
3. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.
4. Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5. Dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie do wakacji, bony na Święta dla dzieci).
6. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
7. Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
8. Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia. 

Wymagania: 
1. Wykształcenie techniczne.
2. Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w planowaniu produkcji.
3. Znajomość procesów produkcji.
4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (m.in. MS Office).
5. Zdolności analityczne, dokładność, komunikatywność.
6. Umiejętność pracy w zespole.
7. Kreatywność i chęć rozwoju.

Twój zakres podstawowych obowiązków: 
1. Przygotowywanie krótko i długoterminowych planów produkcji na podstawie wpływających zamówień oraz dostępnych mocy produkcyjnych.
2. Monitorowanie, aktualizowanie oraz kontrola realizacji planów produkcyjnych w oparciu o analizy i raporty odchyleń w wykonaniu tych planów.
3. Tworzenie zleceń produkcyjnych, nadzór nad terminowym i kompletnym przekazywaniem wymaganej dokumentacji na stanowiska produkcyjne.
4. Zamawianie i harmonogramowanie  dostaw materiałów niezbędnych do realizacji planu produkcji.
5. Ścisła współpraca z wszystkimi działami Spółki zaangażowanymi w proces produkcji.
6. Inicjowanie i wdrażanie wewnętrznych projektów zmierzających do doskonalenia funkcjonujących systemów planowania i analizowania produkcji.
7. Kompletowanie detali wymaganych do konkretnych zamówień i przekazywanie ich  do montażu.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem: 

„Planista – pracownik rozdzielni” 
na adres: rekrutacja@prema.pl
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjnym p. 201, 202
do dnia 30.10.2021 roku

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
http://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:
1. W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
2. W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."

 


 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko
Kierownik Działu Produkcji i Utrzymania Ruchu
(Miejsce pracy: CPP „PREMA” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce)

Oferujemy:
1.    Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej o ugruntowanej pozycji na rynku.
2.    Możliwość rozwoju zawodowego.
3.    Atrakcyjne wynagrodzenie.
4.    Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5.    Dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie do wakacji, bony na Święta dla dzieci).
6.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
7.    Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
8.    Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
9.    Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Wymagania:
1.    Wykształcenie wyższe.
2.    Min. 5 - letni staż pracy.
3.    Min. 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi.
4.    Doświadczenie i umiejętności w zarządzaniu produkcją lub pracy na produkcji.
5.    Mile widziane doświadczenie i umiejętności w zakresie optymalizacji kosztów produkcji, wydajności pracy.
6.    Umiejętność komunikacji i współpracy z innymi działami.
7.    Zaangażowanie i inicjatywa.
8.    Umiejętność rozwiązywania problemów.
9.    Umiejętność pracy pod presją czasu.
10.  Dobra organizacja pracy.

Twój zakres obowiązków:

1.    Organizowanie, planowanie i zarządzanie pracą zespołu.
2.    Tworzenie i realizacja planu produkcji poprzez podejmowanie koniecznych działań operacyjnych w celu jego realizacji.
3.    Nadzór nad wszystkimi działaniami produkcyjnymi w podległych komórkach organizacyjnych.
4.    Podejmowanie inicjatyw zmierzających do optymalizacji procesów produkcyjnych i wskaźników efektywności.
5.    Realizacja polityki i celów jakościowych określonych dla obszaru produkcji.
6.    Efektywna współpraca \ współpraca z pozostałymi zespołami w celu realizacji planów produkcyjnych.
7.    Dbałość o prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń.
8.    Raportowanie i analizy wydajności produkcji.
9.    Zapewnienie ciągłości pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych.
10.  Planowanie i organizowanie konserwacji / napraw maszyn i urządzeń oraz opracowanie związanej z tym dokumentacji.
11.  Sprawowanie nadzoru nad infrastrukturą zakładu.
12.  Zarządzanie bezpieczeństwem oraz higieną pracy w podległym obszarze.
13.  Nadzór i współpraca z podwykonawcami i zewnętrznym serwisem.
14.  Raportowanie do Zarządu.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem:

„Kierownik Działu Produkcji i Utrzymania Ruchu”
na adres: rekrutacja@prema.pl 
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 15.09.2021 roku

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 366-95-17.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
https://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:
1.    W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
2.    W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.    
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:   
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."

 


 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko
Spawacz  (Wydział Produkcji)
(Miejsce pracy: CPP „PREMA” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce)

Oferujemy:
1.    Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej o ugruntowanej pozycji na rynku.
2.    Możliwość rozwoju zawodowego.
3.    Atrakcyjne wynagrodzenie.
4.    Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5.    Dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie do wakacji, bony na Święta dla dzieci).
6.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
7.    Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
8.    Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
9.    Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Wymagania:
1.    Wykształcenie: zawodowe lub techniczne.
2.    Znajomość elementów konstrukcji i materiału, który będzie poddany obróbce.
3.    Zdolność myślenia technicznego.
4.    Znajomość rysunku technicznego.
5.    Dokładność w wykonywaniu zadań.
6.    Uprawnienia spawacza:
            Zaangażowanie i inicjatywa.
            Umiejętność rozwiązywania problemów.
            Umiejętność pracy pod presją czasu.
7.  Dokładność, sumienność, umiejętność współpracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy.

Twój zakres obowiązków:

1.    Odpowiednie przygotowanie powierzchni do spawania.
2.    Spawanie metalowych konstrukcji.
3.    Sprawdzanie jakości wykonanego spawu.
4.    Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonanej pracy i stanu sprzętu.
5.    Konserwacja sprzętu wykorzystywanego do spawania.
 

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem:

„Spawacz”
na adres: rekrutacja@prema.pl 
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 10.09.2021 roku

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
https://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:
1.    W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
2.    W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.    
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:   
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."

 


 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko
Szlifierz metali  (W1)
(Miejsce pracy: CPP „PREMA” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce)

Oferujemy:
1.    Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej o ugruntowanej pozycji na rynku.
2.    Możliwość rozwoju zawodowego.
3.    Atrakcyjne wynagrodzenie.
4.    Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5.    Dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie do wakacji, bony na Święta dla dzieci).
6.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
7.    Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
8.    Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
9.    Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Wymagania:
1.    Wykształcenie: zasadnicze lub średnie techniczne kierunkowe.
2.    Znajomość rysunku technicznego.
3.    Doświadczenie na podobnym stanowisku.
4.    Zdolność myślenia technicznego.
5.    Znajomość rysunku technicznego.
6.   Dokładność, sumienność, umiejętność współpracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy.

Twój zakres podstawowych obowiązków:

1.    Szlifowanie detali zgodnie z rysunkiem technicznym.
2.    Obsługa szlifierki bezkłowej, szlifierki do płaszczyzn, szlifierki do wałków i otworów.
3.    Obsługa ostrzałki.
4.    Praca w oparciu o zasady BHP i procedury wewnętrzne Systemu Zarządzania Jakością.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem:

„Szlifierz metali”
na adres: rekrutacja@prema.pl 
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 10.09.2021 roku

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
https://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:
1.    W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
2.    W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.    
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:   
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."

 


 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko
Wiertacz konwencjonalny (W1)
(Miejsce pracy: CPP „PREMA” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce)

Oferujemy:
1.    Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej o ugruntowanej pozycji na rynku.
2.    Możliwość rozwoju zawodowego.
3.    Atrakcyjne wynagrodzenie.
4.    Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5.    Dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie do wakacji, bony na Święta dla dzieci).
6.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
7.    Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
8.    Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
9.    Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Wymagania:
1.   Wykształcenie: zawodowe lub techniczne - preferowane obróbka skrawaniem.
2.   Doświadczenie mile widziane.
3.   Umiejętność czytania rysunku technicznego.
4.   Dokładność, sumienność, umiejętność współpracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy.

Twój zakres podstawowych obowiązków:

1.    Obsługa wiertarek skrawających.
2.    Wiercenie otworów, rozwiercanie i pogłębianie w metalu, gwintowanie.
3.    Dobieranie i stosowanie optymalnych parametrów skrawania.
4.    Dokonywanie pomiarów wytworzonych wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną.
5.    Dbanie o porządek na stanowisku pracy.
6.    Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem:

„Wiertacz”
na adres: rekrutacja@prema.pl 
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 10.09.2021 roku

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
https://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:
1.    W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
2.    W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.    
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:   
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."

 


 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko
Monter maszyn w dziale automatyzacji (TA)
(Miejsce pracy: CPP „PREMA” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce)

Oferujemy:
1.    Stabilne i dobre warunki pracy wraz z wynagrodzeniem adekwatnym do posiadanych umiejętności i realizowanych zadań.
2.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
3.    Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
4.    Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5.    Ciekawą, pełną wyzwań pracę w firmie, która jest największym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej.
6.    Dofinansowanie do wakacji -  wczasy pod gruszą
7.    Dofinansowanie wakacji dla dzieci
8.    Bony na Święta
9.    Realną możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
10.    Praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
11.    Możliwość uzyskania uprawnień
12.    Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
13.    Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Twój zakres obowiązków:

1.    Wykonywanie elementów zgodnie z dokumentacją (rysunek techniczny)
2.    Kontrola i weryfikacja wyprodukowanego produktu
3.    Kontrola części maszyn przed budową ogólną
4.    Przegląd techniczny, montaż elementów i podzespołów maszyny

Nasze wymagania:
1.    Wykształcenie zasadnicze zawodowe
2.    Znajomość rysunku technicznego
3.    Ogólna wiedza mechaniczna
4.    Ogólna wiedza z zakresu elektryki
5.    Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
6.    Samodzielność, dokładność podczas wykonywania pracy
7.    Dyspozycyjność, zaangażowanie
8.    Chęć do rozwoju
9.    Prawo jazdy kat. B

Mile widziane:
•    Doświadczenie na stanowisku montera - budowa maszyn
•    Znajomość technik spawalniczych
•    Uprawnienia na wózki widłowe
•    Uprawnienia na obsługę suwnicy i żurawia
•    Uprawnienia elektryczne G1 eksploatacja do 1 kV

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem:

„Monter maszyn w dziale automatyzacji (TA)”
na adres: rekrutacja@prema.pl 
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 15.10.2021 roku

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
https://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:
1.    W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
2.    W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.    
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:   
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."

 


 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko
MOBILNY INŻYNIER SPRZEDAŻY ( HA)
(Miejsce pracy: woj. Zachodniopomorskie, woj. Pomorskie, woj. Wielkopolskie, woj. Mazowieckie, woj. Dolnośląskie)

Oferujemy:

 1. Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej o ugruntowanej pozycji na rynku.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego.
 3. Atrakcyjne wynagrodzenie.
 4. Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
 5. Dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie do wakacji, bony na Święta dla dzieci).
 6. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 7. Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
 8. Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
 9. Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne lub doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków w branży technicznej/przemysłowej
 2. Znajomość elementów pneumatyki siłowej.
 3. Znajomość hydrauliki, automatyzacji produkcji (będzie dodatkowym atutem).
 4. Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji.
 5. Dyspozycyjność, samodzielność w podejmowaniu decyzji i silna motywacja do pracy.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Miejsce zamieszkania na terenie obsługiwanym.

Twój zakres podstawowych obowiązków:

 1. Doradztwo oraz obsługa sprzedażowa obecnych i potencjalnych klientów Spółki wraz z przygotowywaniem ofert.
 2. Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta.
 4. Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.
 5. Realizacja założonych celów sprzedaży.
 6. Raportowanie wyników pracy.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem: 
Mobilny Inżynier Sprzedaży-woj. (podając województwo zamieszkiwane)
na adres: rekrutacja@prema.pl  
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 17.09.2021 roku
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 366-95-17.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
https://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:

 1. W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
  Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
 2. W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."

 OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko
Technolog-Programista CNC (NT)
(Miejsce pracy: CPP „PREMA” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce)

Oferujemy:
1.    Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej o ugruntowanej pozycji na rynku.
2.    Możliwość rozwoju zawodowego.
3.    Atrakcyjne wynagrodzenie.
4.    Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5.    Dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie do wakacji, bony na Święta dla dzieci).
6.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
7.    Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
8.    Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
9.    Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Wymagania:
1.   Wykształcenie min. średnie techniczne.
2.   Doświadczenie na stanowisku technologa.
3.   Znajomość oprogramowania CAD 2D.
4.   Znajomość technologii obróbki skrawaniem.
5.   Mile widziane doświadczenie w pracy przy maszynach CNC.
6.   Kreatywność i chęć rozwoju.
7.   Samodzielność na stanowisku, łatwość podejmowania szybkich decyzji.
8.   Dyspozycyjność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

Twój zakres podstawowych obowiązków:
1.    Programowanie maszyn CNC.
2.    Sporządzanie dokumentacji technologicznej produkowanych wyrobów.
3.    Optymalizacja technologii wykonywanych wyrobów.
4.    Wsparcie operatorów maszyn.
5.    Współpraca z działem konstrukcyjnym i działem handlowym.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem:
„Technolog”
na adres: rekrutacja@prema.pl
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 30.10.2021 roku
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
https://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:
1.    W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
2.    W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.    
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:   
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."
 


 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko
Konstruktor (NT)
(Miejsce pracy: CPP „PREMA” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce)

Oferujemy:
1.    Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej o ugruntowanej pozycji na rynku.
2.    Możliwość rozwoju zawodowego.
3.    Atrakcyjne wynagrodzenie.
4.    Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5.    Dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie do wakacji, bony na Święta dla dzieci).
6.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
7.    Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
8.    Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
9.    Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Wymagania:
1.   Wykształcenie wyższe techniczne.
2.   Doświadczenie na stanowisku konstruktora
3.   Znajomość Creo, Solidworks.
4.   Wiedza dotycząca obróbki skrawaniem.
5.   Mile widziane doświadczenie w działach R&D.
6.   Kreatywność i chęć rozwoju.
7.   Samodzielność i łatwość podejmowania szybkich decyzji.
8.   Dyspozycyjność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.
9.   Prawo jazdy kat. B.

Twój zakres podstawowych obowiązków: :
1.   Wykonywanie projektów dot. elementów pneumatyki i hydrauliki.
2.   Sporządzanie dokumentacji wykonawczej.
3.   Współpraca z działem produkcyjnym i handlowym.
4.   Tworzenie harmonogramów, raportowanie swojej pracy.
5.   Kontakt z klientem

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem:
„Konstruktor”
na adres: rekrutacja@prema.pl
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 30.10.2021 roku
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
https://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:
1.    W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
2.    W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.    
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:   
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."
 OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko
TOKARZ manualny ( W1)
(Miejsce pracy: CPP „PREMA” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce)

Oferujemy:
1.    Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej o ugruntowanej pozycji na rynku.
2.    Możliwość rozwoju zawodowego.
3.    Atrakcyjne wynagrodzenie.
4.    Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5.    Dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie do wakacji, bony na Święta dla dzieci).
6.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
7.    Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
8.    Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
9.    Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Wymagania:
1.    Wykształcenie zawodowe lub techniczne.
2.    Doświadczenie w pracy na stanowisku tokarz na maszynach konwencjonalnych.
3.    Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego.
4.    Dokładność, sumienność, umiejętność współpracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy.

Twój zakres podstawowych obowiązków:
1.    Obsługa tokarek uniwersalnych.
2.    Dobór narzędzi skrawających i parametrów skrawania.
3.    Kontrola poprawności wykonanych detali zgodnie z rysunkiem technicznym.
4.    Przestrzeganie zasad BHP i POŻ.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem:
„Tokarz manualny”
na adres: rekrutacja@prema.pl
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 10.09.2021 roku
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
https://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:
1.    W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
2.    W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.    
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:   
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."
 


 
OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
na stanowisko
Elektryk - mechanik (NR)
(Miejsce pracy: CPP „PREMA” S.A. ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce)

Oferujemy:
1.    Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej o ugruntowanej pozycji na rynku.
2.    Możliwość rozwoju zawodowego.
3.    Atrakcyjne wynagrodzenie.
4.    Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5.    Dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie do wakacji, bony na Święta dla dzieci).
6.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
7.    Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
8.    Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
9.    Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Wymagania:
1.    Wykształcenie min. Średnie (elektronik, mechatronik, elektryk),
2.    Co najmniej roczny staż pracy,
3.    Doświadczenie na podobnym stanowisku,
4.    Umiejętność czytania schematów elektrycznych oraz dokumentacji techniczno – ruchowej,
5.    Znajomość układów pneumatyki przemysłowej oraz hydrauliki,
6.    Umiejętność diagnozowania awarii,
7.    Znajomość środowiska sterowników PLC oraz umiejętność obsługi komputera,
8.    Umiejętności manualne,
9.    Uprawnienia SEP G1 do 1kV (mile widziane również SEP G2),
10.    Uprawnienia do obsługi wózka widłowego, urządzeń dźwignicowych (mile widziane),
11.    Dyspozycyjność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Twój zakres podstawowych obowiązków:
1.    Zapewnienie ciągłości pracy parku maszynowego poprzez wykonywanie napraw prewencyjnych,
2.    Dbanie o dobry stan maszyn oraz infrastruktury produkcyjnej poprzez usuwanie awarii oraz remonty,
3.    Wykonywanie planowanych przeglądów konserwacyjnych,
4.    Definiowanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonania napraw,
5.    Proponowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie awaryjności środowiska maszyn,
6.    Utrzymywanie porządku i czystości w warsztacie oraz na terenie przyległym,
7.    Przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów BHP i P. poż.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem:
„Elektryk - mechanik”
na adres: rekrutacja@prema.pl
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 10.09.2021 roku
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
https://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878
Procedura obiegu dokumentów kandydata:
https://www.prema.pl/kariera/reguly-rekrutacji

Przesłane dokumenty przetwarzane będą:
1.    W danym procesie rekrutacji – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy.
Dokumenty zostaną usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.
2.    W danym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach – w przypadku zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy oraz późniejszych ewentualnych procesach rekrutacji.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.     

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:    
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."

 


 

 OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

na stanowisko:
USTAWIACZ, OPERATOR OBRABIAREK CNC
(Miejsce pracy: Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna  ul. Wapiennikowa 90 w Kielcach)

Oferujemy:
1.    Pracę w firmie, która jest czołowym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej o ugruntowanej pozycji na rynku.
2.    Możliwość rozwoju zawodowego.
3.    Atrakcyjne wynagrodzenie.
4.    Szkolenia oraz niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
5.    Dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie do wakacji, bony na Święta dla dzieci).
6.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
7.    Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
8.    Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
9.    Wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Wymagania:
1.    Wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe - preferowane obróbka skrawaniem,
2.    Praktyka zawodowa: 1 rok przy realizacji produkcji.
3.    Znajomość  obsługi obrabiarek CNC,
4.    Umiejętność czytania rysunku technicznego.
5.    Dokładność, sumienność, umiejętność współpracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy.

Twój zakres podstawowych obowiązków:
1.    Obsługa obrabiarek do obróbki metali,
2.    Dokonywanie pomiarów wytworzonych wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną.
3.    Ocena stanu narzędzi i korygowanie wymiarów.
4.    Konserwacja maszyn,
5.    Praca w oparciu o zasady BHP i procedury wewnętrzne Systemu Zarządzania Jakością.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w formie elektronicznej z dopiskiem:
„Ustawiacz/ Operator Obrabiarek CNC”
na adres: rekrutacja@prema.pl
lub
złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w Sekretariacie Spółki p. 208 lub Dziale Ekonomiczno – Administracyjny p. 201, 202
do dnia 10.09.2021 roku
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
https://www.prema.pl/aktualnosci/-/82878

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CPP „PREMA” S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 90 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO obowiązującej od 25 maja 2018 r."

 SKLEP INTERNETOWY

Zaloguj
Zarejestruj się

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Handlowcy regionalni

Sklep firmowy